VIRTu CPR

VIRTu CPR traint mensen in reanimeren. In virtual reality zijn alle denkbare scenario’s te creëren. Bovendien oefenen cursisten onder druk – zoals in een echte reanimatiesituatie ook het geval zou zijn.

De uitdaging

Ruim 8.000 reanimaties vinden er jaarlijks in Nederland plaats buiten het ziekenhuis. De gemiddelde overlevingskans van een slachtoffer van een hartaanval is op dit moment slechts 23%. Reanimatie door een omstander verdubbelt de kans op overleving. Op dit moment is er echter een tekort aan mensen die gecertificeerd zijn om reanimaties uit te voeren.

Bovendien: in traditionele reanimatiecursussen wordt geoefend op een reanimatiepop in een klassikale onderwijssetting, met een instructeur en medecursisten in de directe omgeving. Omstandigheden die ver weg staan van de realiteit waar stress, emotie en paniek ruimschoots aanwezig zijn.

De oplossing

STARK Learning heeft een virtual reality-trainingsconcept ontwikkeld. Cursisten oefenen reanimatiescenario’s in een VIRTu CPR trainingsmodule waarbij de stressfactoren levensecht aanwezig zijn. Niet alleen trainen cursisten efficiënter en in uiteenlopende scenario’s, ook komt data beschikbaar over leertaken en het presteren onder druk. Deze data helpt bij het intensiveren van de training, zodat hulpverleners goed voorbereid zijn op het uitvoeren van reanimaties onder stressvolle omstandigheden.

VIRTu CPR

  • Trainingen voor zorgsector en publieke sector
  • Spreekt ook jongere (gaming) generatie aan
  • Levensechte omstandigheden
  • Scenario’s op maat
  • Hogere effectiviteit, beter vasthouden van kennis
  • Modern en innovatief
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling