Virtual Life Saving Rules Multiplayer Training tool

Veiligheid op de werkvloer is een belangrijk streven voor elke werkgever. Helaas overlijdt er nog altijd meer dan 1 persoon per week als gevolg van een arbeidsongeval. Veel van deze ongevallen zijn te voorkomen door verbeterde training en veiligheidsbewustzijn.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De uitdaging

Bewustzijn van veiligheidsregels en deze op juiste wijze kunnen toepassen is essentieel voor het terugdringen van deze cijfers. Op dit moment worden medewerkers getraind door filmpjes en het afnemen van toetsen. De ervaring leert echter dat door deze leerwijze onvoldoende kennis blijft hangen bij de medewerkers.

Enkele cijfers over veiligheid

  • 200.000 werknemers per jaar betrokken bij arbeidsongevallen
  • 2.300 ernstige ongevallen per jaar
  • 60 dodelijke slachtoffers door arbeidsongevallen
  • Het aantal arbeidsongevallen stijgt voor het vierde jaar op rij

De oplossing

Door gebruik te maken van VR kunnen medewerkers in een levensechte omgeving kennis maken met de veiligheidsregels, hoe zich aan de veiligheidsregels te houden en het belang hiervan. Door het ervaren beklijven de veiligheidsregels beter bij de medewerkers. Daarnaast kan de training aangepast worden op de gebruiker, waardoor deze beter aansluit op de behoeftes van de individuele gebruiker. Hiermee levert deze innovatie een directe bijdrage aan de gezondheid en welzijn van medewerkers in hun dagelijkse werk.

De impact

Door het ontwikkelen en aanbieden van deze virtual reality training hopen wij de kwaliteit en impact van veiligheidstrainingen te verbeteren. Hierdoor willen wij het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer verhogen om zal het aantal ongevallen en (dodelijke) slachtoffers te verlagen!