Energy Delta Institute

Wat valt er te winnen als het Energy Delta Institute (EDI) haar klassikale trainingsaanbod uitbreidt met online en blended trainingsvormen? Veel, bleek al bij de eerste verkenning. De uitgewerkte strategie leidde tot het invoeren van blended cursussen en een database met trainingen en leerstof over duizenden onderwerpen.

De uitdaging

Het EDI deelt wetenschappelijke kennis met energy professionals wereldwijd. Het invoeren van e-learning en andere vormen van digitaal leren was dus een logische stap om meer internationale partners te kunnen bereiken. Aan STARK Learning de uitdaging om een sterke strategie op te stellen en uit te rollen binnen het kenniscentrum.

De oplossing

Samen met EDI zijn de belangrijkste leerdoelen en wensen vastgesteld en uitgewerkt in een strategie. Er is een veilig en sterk leermanagementsysteem ingericht waarin een bibliotheek is opgenomen met alle leerstof en lesmaterialen.

Het opzetten van cursussen gebaseerd op blended learning bleek een enorme toegevoegde waarde: doordat de basisinformatie al is behandeld in de online leeromgeving, is er in de klassikale sessies meer ruimte voor verdieping en discussie.

De impact

  • 10+ blended cursussen
  • 1 centraal leermanagementsysteem
  • Online bibliotheek met alle lesstof
  • 200+ personen getraind
  • Online learning is uitgegroeid tot een integraal onderdeel van de organisatie