Serious games

Verbeter het leerproces met een serious game


Spelenderwijs leren met deze actieve leervorm


Een serious game is een goede manier om kennis over te dragen of gedrag te veranderen. Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Leren kan op bewust dan wel onbewust niveau gebeuren. Fun en entertainment is hierbij heel belangrijk, maar niet het uiteindelijke doel. Het spel moet vooral effectief zijn om de gestelde leerdoelen van de gebruikers te behalen.

Voordelen van een serious game

  • Spelenderwijs leren
  • Motiveert de gebruiker in het leerproces
  • Ontworpen om efficiënt leerdoelen te behalen

Uit onderzoek is gebleken dat een serious game een hoger leereffect heeft voor veel doelgroepen. Bij de keuze tussen een klassieke training of leermethode ten opzichte van een game geven gebruikers vaak aan dat het verschil zit in een saaie training versus een leuke game. De motivatie om te leren is altijd van essentieel belang. Een spelvorm als onderdeel van een opleiding of training kan de motivatie positief beïnvloeden. STARK kan zelf of in samenwerking met anderen een game ontwikkelen die het beoogde leereffect behaalt en goed past bij uw doelgroep.

NES controller

Het ontwikkelen van een serious game is niet extreem duur. De kosten van een serious game komen voort uit de complexiteit van de spelelementen (gameplay) en complexiteit van de vormgeving (design/artwork). Een spel in 2d zoals angry birds of candy crush is daarom in de regel goedkoper dan een spel met een uitgebreide 3d omgeving zoals minecraft of call of duty. Wij gaan altijd uit van de eisen van de klant en ontwikkelen daar de best passende en meest kosteneffectieve game voor.

Gerelateerde diensten

Op één been kun je niet staan


Maatwerk oplossingen

Elke opdracht is uniek en maatwerk is een manier om e-learning te ontwikkelen die exact past bij de wensen van de opdrachtgever.

Meer info

Virtual reality

Laat de cursist trainen en ervaren in vreemde en gevaarlijke situaties zonder het kantoor te verlaten.

Meer info