Gamification

Gebruik spelelementen om de leerling uit te dagen en te boeien


Maak leren uitnodigend en uitdagend!


Games kunnen mensen voor langere tijd boeien en uitdagen, ondanks vaak frusterende ervaringen voor het moment van succes. Door het gebruik van gamification in online leren kan deze toewijding ook aan studeren besteed worden. Bij gamification worden spelprincipes en speeltechnieken gebruikt in een niet-spelcontext om de gebruikers te stimuleren hun taken te vervullen. Voorbeelden zijn het leren door puzzels, het toevoegen van levels of badges en het gebruik van een competitie-element. Dit alles leidt tot een betere leerervaring en verhoogd leereffect.

Voordelen van gamification

  • Verbeterde leerervaring
  • Verbeterde leeromgeving
  • Directe feedback
  • Zet aan tot gedragsverandering
  • Past bij de meeste leeruitdagingen
  • Verhoogd leereffect

Het ultieme doel van een leerprogramma is dat de cursist in een flow komt; een mentale staat waarbij hij of zij volledig is gefocust op de leerstof en verder nergens meer door wordt afgeleid. Hierdoor neemt de cursist meer van de stof op en wordt de stof beter onthouden. Daarnaast zal de cursist meer gemotiveerd zijn om te blijven leren en de cursus op een later moment nogmaals te doorlopen.

Hoe weten we nu dat gamification en flow zo goed werkt? Dat baseren we op ervaringen vanuit de entertainment games. In het ontwerp van een (entertainment) game is de flow essentieel om de speler geïnteresseerd te houden gedurende de vele uren dat hij of zij het spel speelt. Veel van de hiervoor gebruikte technieken zijn ook bruikbaar in een e-learning context. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van directe feedback, het belonen van gewenst gedrag (of straffen van ongewenst gedrag) en het uitlokken van competitie en sociale interactie.

Gamification 1 (2)

Gamification is niet hetzelfde als serious gaming. Beiden zijn gebaseerd op spellen, maken gebruik van de denkwijze achter games en bij het ontwikkelen ervan wordt vooral gedacht als een game designer. Het belangrijkste verschil tussen een serious game en gamification is echter dat een serious game de werkelijkheid nabootst en gamification van de werkelijkheid een spel maakt. Een spel dat zich afspeelt binnen de leersetting en dat tot doel heeft mensen intrinsiek te motiveren en te betrekken.

Gerelateerde diensten

Op één been kun je niet staan


E-learning

Interactief lesmateriaal met uitdagende opdrachten en vormgeving op maat.

Meer info

Virtual Reality

Laat de cursist trainen en ervaren in vreemde en gevaarlijke situaties zonder het kantoor te verlaten.

Meer info