E-learning

Leren via de computer waar en wanneer het uitkomt


STARK Learning ontwikkelt e-learning programma’s die interactief en uitdagend zijn


E-learning is een goed middel om distance learning (of afstandsonderwijs) mogelijk te maken. Dit komt door de eigenschappen van e-learning: het maakt plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs mogelijk. Het gebruik van e-learning is al kosteneffectief vanaf 50 cursisten per jaar en biedt bijkomende voordelen zoals een hogere consistentie in leerstof en beter inzicht in individuele leerprestaties. Deze voordelen verklaren ook de grote vlucht die het gebruik van e-learning de laatste jaren heeft genomen in zakelijk gebruik.

Voordelen van e-learning:

  • Plaats- en tijdonafhankelijk
  • Tijdbesparend
  • Kostenbesparend
  • Consistentie in leerstof
  • Realtime toetsing
  • Praktijkgericht

Een eenduidige definitie van e-learning is niet te geven, aangezien de opvattingen over e-learning verschillend zijn. Bij STARK zien wij e-learning als leeractiviteiten waarbij interactief gebruik wordt maakt van een computer, meestal gebruikmakend van het internet. STARK Learning richt zich voornamelijk op het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband; maar indien nodig ook op het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen in een leermanagementsysteem.

Bij het maken van e-learning modules komen diverse disciplines samen. Instructional designers bepalen samen met de opdrachtgever het concept, de leerdoelen en daarmee de inhoud van de cursus. Zij ontwikkelen vragenpools, toetsen en feedback. Daarna bedenken e-learning ontwikkelaars creatieve oplossingen om de wensen van de instructional designers mogelijk te maken. Grafische ontwerpers creeren de vormgeving van de modules en leeromgeving. Indien nodig kunnen er video’s, 2d of 3d animaties en voice-overs worden ontwikkeld.

Laptop met blokjes

STARK Learning heeft niet alle specialisaties in huis maar werkt samen met een flexibele groep specialisten. De specialisten stemmen hun werk onderling met elkaar af en weten van elkaar wat nodig is om een geïntegreerd totaalproduct te maken. De specialisten met wie wij werken, verstaan niet alleen hun vak maar ook de specifieke eisen van e-learning.

Gerelateerde diensten

Op één been kun je niet staan


Online leeromgeving

De online leeromgeving is de plek waar het leren start. Het bevat alle informatie en lesmateriaal zodat een gebruiker zelfstandig kan leren.

Meer info

Mobile learning

De sterke groei in het gebruik van smartphones en tablets betekent dat er op elke plek en elk moment geleerd kan worden.

Meer info