Blended learning

Een combinatie van online en klassikaal onderwijs


Zet de online leeromgeving in om meer te halen uit de tijd in de klas


Blended learning combineert de sterke punten van klassikaal leren met die van e-learning. Hierdoor kan een zeer sterk en efficiënt trainingsprogramma worden opgesteld. Door het gebruik van blended learning worden kennis en vaardigheden sneller en beter overgebracht tegen relatief lagere kosten dan wanneer  klassikaal onderwijs, e-learning of ‘coaching on the job’ stand-alone worden ingezet.

Redenen voor blended learning:

  • Noodzaak tot het flexibiliseren en personaliseren van onderwijs
  • Mogelijkheid om dankzij technologie een krachtige leeromgeving in te richten
  • Promoten van het aanleren van moderne vaardigheden
  • Efficiënter gebruik mogelijk van klaslokalen en tijd
  • Op de langere termijn lagere kosten

Blended learning is een onderwijsconcept waarbij face-to-face onderwijs wordt gecombineerd met e-learning. Vakinhoud, vakdidactiek en algemene didactiek worden hierbij gekoppeld aan de technologische mogelijkheden. Cursisten kunnen zelf kiezen waar en wanneer ze willen leren, maar de docent houdt de controle en kan diepgang bieden en vragen beantwoorden in de klas. Omdat er ook altijd sprake is van contactonderwijs verschilt blended learning van e-learning of MOOC’s (Massive Open Online Course), waarbij het leren geheel digitaal plaatsvindt.

Blended learning is geen doel op zich, maar een middel om te leren aan de hand van de sterke kanten van contactonderwijs en de effectiviteit van digitaal leren. Door didactisch goede opdrachten worden cursisten gemotiveerd leermiddelen in de leeromgeving te volgen, het geleerde vervolgens met collega’s te bespreken en te verwerken waardoor in het contactonderwijs met de docent aandacht kan worden gegeven aan verdiepend leren en kennisconstructie.

Blended Learning

Gerelateerde diensten

Op één been kun je niet staan


Maatwerk oplossingen

Elke opdracht is uniek en maatwerk is een manier om e-learning te ontwikkelen die exact past bij de wensen van de opdrachtgever.

Meer info

Online leeromgeving

De online leeromgeving is de plek waar het leren start. Het bevat alle informatie en lesmateriaal zodat een gebruiker zelfstandig kan leren.

Meer info